روانشناسی
  • بی موبایل هراسی !

      همگام با رشد روزافزون تکنولوژی در دومین دهه ی قرن بیست و یکم با اختلالی مواجه هستیم که به آن هراس از نداشتن و یا در دسترس نبودن موبایل گفته میشود. همگام با توسعه علم و فناوری و در اثر نوآوری ...

    ادامه مطلب